Du er her

Statiske Cleanflow magneter

For granulat og tørt, letløbende pulver

 

De statiske Cleanflow magneter er særligt egnet for granulat og tørt, letløbende pulver. De består af enten én række brede Neodymium magnetstave, eller af to rækker lidt tyndere magnetstave, placeret forskudt af hinanden i en kaskadekonfiguration. De frafiltrerer små mængder ferromagnetiske urenheder fra pulver og granulat i faldrørs-systemer. For produkter hvor flydeevnen kan være en udfordring - se vores roterende cleanflow magneter.

 
De magnetiske stave er placeret direkte i produktstrømmen, hvilket giver en optimal magnetisk kontakt og en optimal separation af de ferromagnetiske urenheder.

 
Systemerne anvendes i bl.a. plastindustrien, fødevareindustrien, den farmaceutiske industri samt i den keramiske industri.

 • Optimal magnetisk kontakt
 • Opfanger jern og svagt magnetiske partikler fra 30 µm
 • Maks. partikel størrelse 10 mm
 • Fås i standard / food / pharma udgaver
 • Udstyret med Neodymium magnetstave

 


 

Manuel rensning (”Quick cleaning”)
Magnetstavene er indbygget i ekstraktorrør (yderrør). Ved at trække magnetstavene ud af ekstraktorrørerne manuelt, falder de opfangede jerndele automatisk af yderrørene.

 

Semi-automatisk rensning (”Easy-Clean”)
Den komplette magnetenhed trækkes ud af huset manuelt - ved hjælp af sidestyr - hvorefter selve magnetstavene i det følgende step glider ud af de omsluttende yderrør automatisk. Jerndelene vil i dette step automatisk falde af yderrørene.

 

Automatisk rensning (diskontinuerlig el. kontinuerlig)
Et elektrisk signal styrer den fuldautomatiske rensningscyklus. Signalet udløses på separatoren eller fra et kontrolrum. Løsningen leveres som ”diskontinuerlig” (rensning med afbrydelse af produktstrøm) eller ”kontinuerlig” (rensning uden afbrydelse).

 

         
     
         
Cleanflow - manuel rensning - statisk          


      Cleanflow - manuel rensning - tryktæt - statisk          


         
Til brug ved små mængder jernholdige urenheder i granulat og let-løbende pulver i faldrørs-systemer. Fås også i en food/pharma udgave. Renses manuelt.       Til brug ved små mængder jernholdige urenheder i granulat og let-løbende pulver i rørsystemer med et tryk på op til 1,5 bar. Renses manuelt.
 • Manuel "quick-cleaning"
 • Kan leveres som standard eller i en "food" udgave
 • 2 magnetriste placeret i en kaskadekonfiguration
 • 2 rækker magnetstave Ø25/Ø23 mm i ekstraktorrør/yderrør
 • Magnetkvalitet N-42, Br. 13.300 gauss
 • 8.000 gauss på yderrørets overflade
 • #450 op til #350 og DN100 op til DN300
 • Kapacitet 3-45 m³/h
 • Industriel og hygiejnisk version
 • ATEX II 1/2 D
 • Stop af produktstrøm under rensning
     
 • Manuel "quick-cleaning"
 • Tryktæt op til 1,5 bar
 • 2 magnetriste placeret i kaskadekonfiguration
 • 2 rækker magnetstave Ø25/Ø23 mm i ekstraktorrør/yderrør
 • Magnetkvalitet N-42, Br. 13.300 gauss
 • 8.000 gauss på yderrørets overflade
 • #120-150-180 og Jacob DN100-150-200
 • Kapacitet 6-30 m³/h
 • Industriel finish
 • ATEX II 1/2 D
 • Stop af produktstrøm under rensning
     
         
Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com       Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com
         
         
         
     
         
Cleanflow - semi-automatisk rensning - statisk          


      Cleanflow - auto/diskontinuerlig rensning - statisk          


         
Til brug ved små mængder jernholdige urenheder i granulater og let-løbende pulver i faldrørs-systemer samt i rørsystemer under et lavt tryk. Semi-automatisk rensning.       Til brug ved små mængder jernholdige urenheder i granulat og let-løbende pulver i fald-rørs systemer. Automatisk rensning (diskontinuerlig).
 • Semi-automatisk rensning
 • 1 række Ø50 mm magnetstave i pneumatiske rør
 • Magnetkvalitet N-52, Br. 14.800 gauss
 • 12.000 gauss på yderrørets overflade
 • #200-300-400 mm
 • Kapacitet 30-120 m³/h
 • Tryktæt op til 2 bar
 • Opfanger Fe- og svagt magnetiske partikler
 • Industriel finish
 • ATEX II 1/2 D
 • Stop af produktstrøm under rensning
     
 • Automatisk rensning (diskontinuerlig)
 • 1 række Ø50 mm magnetstave i pneumatiske rør
 • Magnetkvalitet N-52, Br. 14.800 gauss
 • 12.000 gauss på yderrørets overflade
 • #200-300-400 mm
 • Kapacitet 30-120 m³/h
 • Tryktæt op til 0,5 bar
 • ATEX II 1/2 D
 • Industriel finish
 • Styring: PLC / pneumatisk
 • Stop af produktstrøm under rensning
     
         
Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com       Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com
         
         
         
     
         
Cleanflow - auto/diskontinuerlig - støvtæt - statisk          


      Cleanflow - auto/kontinuerlig rensning - statisk          


         
Til brug ved små mængder jernholdige urenheder i støvende, men let-løbende pulver i faldrørs-systemer.        Til brug ved relativt store mængder jernholdige urenheder i granulat og let-løbende pulver i faldrørs-systemer.
 • Automatisk rensning (diskontinuerlig)
 • 2 rækker magnetstave i pneumatiske rør Ø25 mm
 • Magnetkvalitet N-42, Br 13.300 gauss
 • 11.000 gauss på yderrørets overflade
 • Kapacitet 30-90 m³/h
 • #240-320-400 mm
 • Industriel finish
 • ATEX II 1/2 D
 • Styring: PLC / Pneumatisk
 • Støvtæt
 • Stop af produktstrøm under rensning
     
 • Automatisk rensning (kontinuerlig)
 • 2 rækker magnetstave i pneumatiske rør Ø34 mm
 • Magnetkvalitet N-42, Br 13.300 gauss
 • 9.400 gauss på yderrørets overflade
 • Kapacitet 30-90 m³/h
 • # 240-320-400 mm
 • Industriel finish
 • ATEX II 1/2 D
 • Styring: PLC / Pneumatisk
 • Uden stop af produktstrøm under rensning
 • Til relativt store mængder jernholdige urenheder
     
         
Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com       Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com